Privacybeleid

Beheer van de website www.louison-pignon.com door de agentschappen Aisne Tourisme en Oise Tourisme: datum van herziening 16 augustus 2022

De 2 Agences de Développement Touristiques (ADT) (agentschappen voor de ontwikkeling van toerisme (ADT) Aisne Tourisme en Oise Tourisme verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, uitgevoerd vanaf de website www.louison-pignon.com, voldoen aan de Franse wet bescherming persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 

Elk formulier op de website www.louison-pignon.com beperkt het verzamelen van uw persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke en geeft volgende zaken aan:

  • de doelstelling van het verzamelen van deze gegevens,
  • de bewaartermijn ervan,  
  • de persoon voor wie deze gegevens bestemd zijn.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft ADICO, gevestigd te Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet, aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming.

De op onze website verzamelde gegevens

ADT Oise Tourisme verzamelt en verwerkt informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, logingegevens en browsegegevens.  Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens wordt bij het verzamelen aangeduid met een asterisk. Sommige gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw handelingen op onze website.

Wij voeren ook publieks- en frequentiemetingen uit.

Wij verzamelen de informatie die u aan ons verstrekt wanneer:

  • u contact met ons opneemt via het contactformulier,
  • u een van onze formulieren invult,
  • u op onze website surft en onze diensten raadpleegt.

De bewaartermijn van uw gegevens

De persoonsgegevens verzameld op de website www.louison-pignon.com worden doorgestuurd en opgeslagen met behulp van veilige protocollen en worden gedurende 2 jaar bewaard voor statistische doeleinden.

De ontvangers van uw gegevens

Uw gegevens worden naargelang uw verzoek en uw behoefte doorgegeven aan onze verschillende diensten binnen de 2 agentschappen Aisne Tourisme en Oise Tourisme.

Recht op toegang, rectificatie, verwijdering

U kan verzoeken om toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.

Voor aanvullende informatie of een verzoek tot wijziging/verwijdering van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen:

  • per e-mail: rgpd@oisetourisme.com 
  • per post: ADT Oise Tourisme 22 Place de la Préfecture 60000 BEAUVAIS

ADT Oise Tourisme heeft een responstijd van 1 maand vanaf de datum van verzending van uw verzoek.

Voor meer informatie over uw rechten kan u de website van de CNIL raadplegen.

Cookies

Definitie van een cookie:

Een cookie is een klein bestand dat informatie bevat over de navigatie op de pagina's van een website. Hij wordt door uw browser opgeslagen bij uw eerste bezoek om het u gemakkelijker te maken deze site later te gebruiken. Cookies zijn geen actieve bestanden en kunnen daarom geen virussen bevatten.

 

Gebruik van cookies op deze website:

De website gebruikt cookies om gegevens over de gebruiker van de website te verzamelen. Cookies worden niet langer dan 13 maanden bewaard.

Een cookie consent manager maakt het mogelijk de vrije en geïnformeerde toestemming van de internetgebruiker te informeren en te verzamelen door hem de mogelijkheid te bieden alle op de website aanwezige cookies te weigeren, een specifieke instelling in te voeren of ze volledig te accepteren.

De op de site beschikbare consent manager voor cookies en trackers informeert de betrokkene over elk doel, de ontvangers van de gegevens en verwijst naar het privacybeleid