Wettelijke bepalingen

Beheer van de site www.louison-pignon.com van Oise Tourisme en Aisne Tourisme: datum van herziening 16 augustus 2022

Presentatie

De app Les Folles Aventures de Louison, in 2022 gecreëerd door de agentschappen voor de ontwikkeling van toerisme (ADT) Aisne Tourisme en Oise Tourisme, bundelt 3 leuke fietsroutes rond de EuroVelo 3 - La Scandibérique.

Deze 3 speurtochten in de vorm van augmented geocaching starten in Guise (02), La Fère (02), Chiry-Ourscamp (60) en Senlis (60).  Via deze speurtochten kan u op toeristische en historische ontdekking gaan in de twee departementen.

De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Dit zijn de gekoppelde websites:

Uitgever - Verwerkingsverantwoordelijke

L’Agence de Développement Touristique de l’Oise 

22 place de la préfecture – 60000 Beauvais

+33 (0)3.64.60.60.60

contact@oisetourisme.com

Rechtsvorm: wettelijke vereniging 1901

Siret-nr.: 42274832700034

L'Agence de Développement Touristique de l'Aisne 

Parc Foch Avenue du Maréchal Foch - 02000 Laon.

03.23.27.76.76

contact@aisne-tourisme.com

    Rechtsvorm: wettelijke vereniging 1901

Siret-nr.: 78019519400037

Verantwoordelijke uitgevers

Brigitte LEFEBVRE als voorzitster van Oise Tourisme en Pascal TORDEUX als voorzitter van ADT de l'Aisne.

Realisatie en hosting

Realisatie: Proximit SA 

met een kapitaal van € 272.550, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Limoges onder het inschrijvingsnummer (RCS) 481 331 528 000 28 en het intercommunautaire btw-nummer (btw) FR 22 481 331 528..

ZA du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne

+33 (0)5 87 02 01 00

info@proximit.fr

Hosting: DATA 17

350 rue de la Prairie - 17400 Saint-Jean-d'Angély

+33 (0)6 50 37 98 44

Credits

Afbeeldingen en illustraties: Proximit Digital, Adobe Stock, Oise Tourisme, Aisne Tourisme.

Doelstelling en kwaliteit van de inhoud

De website www.louison-pignon.com heeft tot doel informatie te verstrekken over de app Les Folles Aventures de Louison Pignon.  De ADT's van de Aisne en de Oise streven ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken.  Zij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijwerking, hetzij door henzelf hetzij door derde partners die hen deze informatie verstrekken.

Ondanks de zorg die besteed wordt aan het verzamelen van informatie en de realisatie van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen er op deze site buiten onze wil fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, onderbrekingen of toevoegingen voorkomen of ingevoegd worden www.louison-pignon.com kan daarom noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aansprakelijk worden gesteld voor de volledige inhoud van de site en de hyperlinks. De gebruiker van de site en de informatie daarop erkent dat het gebruik van de site op eigen risico van de gebruiker is en dat www.louison-pignon.comniet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site.

Wij zouden het op prijs stellen als gebruikers van de site ons op de hoogte brengen van eventuele weglatingen, fouten of correcties door een e-mail te sturen naar de webmaster van de site op het adres rgpd@oisetourisme.com

Aansprakelijkheid en gebruik van het merk Les Folles Aventures de Louison Pignon

In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is elke gehele of gedeeltelijke reproductie voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder toestemming van de ADT’s van de Oise en de Aisne.

De woord- en beeldmerken (logo's, illustraties) Les Folles Aventures de Louison Pignon zijn beschermd.

Het gebruik ervan zonder schriftelijke toestemming van de twee ADT's, op welke drager dan ook, om andere producten of diensten dan die van Aisne Tourisme en Oise Tourisme te promoten, met name voor commerciële doeleinden, is op straffe van vervolging verboden.

Voor elk ander hergebruik kan u contact met ons opnemen via rgpd@oisetourisme.com.

De internetgebruiker erkent dat op het gebruik van deze site het Franse recht van toepassing is.  Vermelding van rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.  In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, beschikt u over het recht van verzet (art. 26 van de wet), toegang (art. 34 tot 38 van de wet) en rectificatie (art. 36 van de wet) van uw persoonsgegevens.  Zo kan u eisen dat gegevens over u die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling of het gebruik, de mededeling of de opslag verboden is, worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd.

Hergebruik van inhoud

Tenzij anders vermeld, is het hergebruik van de inhoud van www.louison-pignon.com onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de twee ADT's.

De agentschappen voor de ontwikkeling van toerisme van de Oise en de Aisne zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en hebben de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn (inclusief de te downloaden documenten) op de website www.louison-pignon.com, waaronder de teksten, beelden, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing, overdracht van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ADT 60 en 02.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen ervan, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

Geen van de foto's afgebeeld op www.louison-pignon.com is vrij van rechten. Elk gebruik of reproductie is strikt verboden: Art L111 en L112 van het wetboek van intellectuele eigendom.

Persoonsgegevens

Zie pagina over ons Privacybeleid.